Споделено слово

default
Веселин Орешков: Живейте СЕБЕ СИ
29.09.2021

Веселин Орешков: Живейте СЕБЕ СИ!

Много е важно да се научите да мислите съзнателно и целенасочено по правилния начин, т.е., реалистично. Никога не забравяйте, че нещата, които виждате в света около вас, не съществуват в този вид – вие само вярвате, че изглеждат така, както ги виждате.

Най-напред е важно да се научите да осъзнавате енергийното си състояние, да владеете осъзнато вашата енергийна ситуация и чак тогава ще проумеете, че за да промените нещата около вас, следва първо да промените своята вибрация. Всичко конструктивно става отвътре навън. Промените ли се, и животът ви се променя – ставате разУМЕН капитан на вашия житейски кораб.

НИКОГА не забравяйте, че както вие влияете енергийно на света около вас, в същото време ВСИЧКО около вас ви влияе енергийно. Чрез очите в нас постъпва 90% от информацията, а тя е сгъстена енергия. Затова бъдете много внимателни към какво насочвате вниманието си и какви енергийни вибрации поемате в енергийното си поле – тук влизат: какво гледате по телевизията или интернет, какво четете, с кого общувате, какво приемате като храна и т.н.

Всичко това променя вашия енергиен статус. Замислете се поне веднъж, когато се храните и гледате „новините“ по телевизията, как несъзнателно ги поглъщате, а те са много трудно смилаеми и, бих казал, несмилаеми, те остават в нашия реактивен ум като енграми и много трудно можем да се освободим от тях, и то с чужда помощ.
Научете се да четете между редовете, когато ви говорят, какво не искат да ви кажат, когато ви показват нещо – да виждате какво искат да скрият от вас – зад привидното да виждате реалността. Много други опитности можете да придобиете при боравенето с енергията, но всички те трябва да бъдат насочени към една цел: да разгърнете вашия собствен, личен, вътрешен енергиен потенциал, вашата битност, вашата „първична вибрация“, която е неповторима, вашата същност, и да сте на „Ти“ с нея.
 
Какво означава енергийното поле на вътрешния ви потенциал:
 
1. Вътрешният ви потенциал е неограничен и безкраен и сте едно с Едната сила, част от тази сила. Няма граница между вашето енергийно поле и Единното енергийно поле
2. Това енегийно поле притежава всички възможности. На всеки от нас е дадено свободно да може да прояви волята си и да можем да създаваме и да пожелаваме каквото си поискаме.Да, това е много добре, но никога да не забравяме, че последствията са ВИНАГИ за наша сметка.
3. Този енергиен потенциал е нашата същност, нашето СЕБЕ, нашата душа. Това е АЗ СЪМ. В това енергийно поле ние сме единството между потенциал и личност.
4. Врата към този потенциал е сърцето. Нашето сърце се задвижва от някакъв космичен център и чрез него стигаме до нашата душа.

Ако всичко в живота ни идва от сърцето, тогава животът ни е правилно настроен. Нашата душа е мощна.
Онова, което приемам в съзнанието си, това е и моето енергийно поле. Това е ключът за моя живот, моето бъдеще. Онова, което мисля, говоря, правя, ям, съм, е което поемам в съзнанието си и за което нося своята отговорност.

Ако овладея боравенето с енергията, ще мога да бъда ЗДРАВ, както е определила Първата Причина, ще мога да избера това, с което съм в съзвучие, без да се налага да трансформирам каквото и да било. Ако съм съзвучие, автоматично привличам и нещата, които са съзвучни, и няма нужда да променям нищо повече, защото просто така е правилно. Всичко това става съвсем лесно и от само себе си.

Просто трябва да се върнете обратно при себе си и да живеете СЕБЕ СИ.


© The Energy Art By Julia Watkins