Споделено слово

default
Веселин Орешков: Законът за благославянето задвижва най-голямата сила - Божествената Любов
25.12.2020

Веселин Орешков: Законът за благославянето задвижва най-голямата сила - Божествената Любов

В нашия живот има една сила, която нарежда нещата, без ние да разберем причината.
Всяка конфронтация е загуба на сила и на енергия.
Всичко в живота ни протича по закона за причината и следствието.
Накрая разбираме, че така е трябвало да бъде.
Каквото е станало е трябвало да стане.
Както е станало, така е трябвало да стане.
Ние трябва да приемем случващото се и да реагираме по най-разумния начин - с Любов в сърцето и ума.

Любовта е основният Закон на силата, която наричаме Бог. Мировата любов, която е безусловна, носи винаги радост и удовлетворение и се осъществява чрез даване, а не чрез получаване.

През 1864 г. В България се роди Петър Дънов- Учителя. Той предава на своите ученици на български език Завета на Любовта с поръката да го предадат на българите, а те - на цялото човечество. Този е пътят да бъде запазена планетата Земя и живота на нея.

В тези дни, човечеството от мързел и лакомия достигна точката на невъзвратимост. Днес милиарди хора живеят за да умрат. Малцина ще умрат за да живеят. Пита се: С какво съзнание ще отидем отвъд след физическата смърт? – със съзнанието, че ние сме неразделна част от всемира.

Днес светът има спешна нужда от пробуждане на съзнанието, тъй като кризата в света, както и в живота на отделния човек, е криза на съзнанието. За да постигнем едно разширено съзнание трябва да проумеем космичния закон за целостността. 

Човечеството е пренебрегнало този закон и работи на парче. Всеки един прави нещо за да вземе пари и да си купи нещо също направено за пари.

И двете неща не се вписват в целостността на живота.

Трябва да наблюдаваме как е устроен живота от творческите сили. Всичко около нас работи- да се учим от него. Цялата Вселена е възникнала като творение на Едното съзнание. Убеждението на съзнанието, неговата вяра, също е творение и причина.

Днес се намираме пред прага на Нова епоха в развитието на човечеството и постигането на по-висше съзнание.

Има един закон в живота, който е в състояние да задвижи най-голямата сила във Вселената - Божествената Любов. Това е законът за благославянето.

Ето някои от неговите насоки.Той гласи:
Каквото и да благословя с открито сърце, в същия миг то е благословено и започва веднага благодатното си действие;
Всичко, което благославям с открито сърце, се превръща в благословия за самия мен.
Да благославяш означава да предизвикаш доброто да се случи.
Това , което е важно при изпълнението на този закон е честността на сърцето.
Тогава вашият живот ще бъде благословен и ще се превърне в благословение за всички, които срещате по житейския си път.
Бъдете благословени!

Веселин Орешков

Записа: Надка Данкова