Споделено слово

default
Веселин Орешков: Човече, кой си ти?
19.09.2021

Веселин Орешков: Човече, кой си ти?

Човешкият живот е малък отрязък от всеобхватното съзнание, което прониква цялото битие и го изпълва, и с всеки наш нов живот се стремим да станем съвършени, както е съвършен нашият небесен Отец – така е написано и в Писанието. Човешкият живот е стрелка, означаваща посока, движение. Вкопчите ли се в нещо, животът спира, затова не се привързвайте към каквото и да било – там е написано: КРАЙ!

Пътищата на Живота са безкрайно много, но всички те водят към Единството, към Цялото, към Бог.
Човече, кой си ти? Щом те нарекох „човек“, предполагам, си приел и съзнателното човешко мислене. Още ли мислиш, че си това тяло, което виждаш в огледалото? Ако е така, значи, че си забравил, че животът е игра и е създаден за твоя радост. Тялото, чувствата и разумът са само твоите инструменти на възприятието, ти само ги владееш и можеш да ги използваш. Ти си този, който познава дълбините на Съществуването си. Твоето истинско СЕБЕ не е идентично с тялото ти, нито с мисленето и чувствата, нито със сегашния ти живот. Играта на Целокупния Живот е да откриеш СЕБЕ СИ.

Откриеш ли СЕБЕ СИ, осъзнаеш ли Го, ти повече нямаш нужда от малкото си Аз, защото то се превръща в пречка да осъзнаеш истинското си съществуване на всички нива. Дълбоко в СЕБЕ СИ знаеш, че имаш всичко, от което се нуждаеш за истински пълноценен живот. Знаеш, че всички проблеми съществуват само в твоето въображение, знаеш че цялата игра на живота е израз на неограничения потенциал на Битието. Но това ще осъзнаеш, когато твоето съзнание обхване цялото битие, от което всъщност никога не си бил отделен. Ти си частица от изначалното всеобхватно съзнание.

Една легенда разказва, че Божието благоволение се излива като непрестанен дъжд над света. Ония, които са се навели надолу и гледат само към материята, получават нищожен дял от това благоволение...

Човекът е силово поле между двата полюса – дух и материя – и е неповторим във Всемира. Всеки трябва да живее собствения си живот, да бъде СЕБЕ СИ. Будно и съзнателно да бъде ТУК и СЕГА.
Всичко е едно цяло. Всичко, което съществува, е резултат от действието на онази изначална творческа сила. Цялото Творение е един жив организъм. Всичко е изградено от една и съща субстанция – учените я наричат енергия, метафизиката – дух, а религиозният – просто Бог.
Всичко е одухотворено. Всичко притежава съзнание, независимо от нивото му на проявление. Няма смърт и мъртва материя и всичко е подчинено на Закона за причината и следствието. „Космос“ означава „ред“.
 
Цялото Битие се подчинява на някакъв план, за да могат да съществуват разнообразните възможности за проявление на живота.
 

© Painting by Brian Calvin